Fördelar med elektroniska låssystem

Allt fler företag går över till elektroniska låssystem, även kallade passersystem. Det finns en mängd fördelar med detta och vi ska gå igenom några av dem här nedan.

Ökad säkerhet

Till att börja med ger elektroniska låssystem en ökad säkerhet. Du får total kontroll över vilka som har tillträde till dina lokaler, och kan även detaljstyra olika personers access – det vill säga vilka lokaler de har tillträde till och när. Och du kan givetvis även stänga av personers tillgång till lokalerna med omedelbar verkan. Allt detta är mycket enkelt att programmera in i de elektroniska systemen.

Ytterligare en viktig säkerhetsaspekt är möjligheten att snabbt spärra elektroniska nycklar som tappats bort eller till och med blivit stulna. Även detta är mycket enkelt för teknikerna att lägga in i systemet. Mycket smidigt jämfört med den apparat som måste dras igång när en viktig ”gammaldags” nyckel kommer bort. I de fallen kan det ju bli aktuellt med byten av lås och andra åtgärder.

Enkel administration

De allra flesta elektroniska låssystem går att administera via webbaserade tjänster. Det ger såväl flexibilitet som överblick över verksamheten och administrationen kan skötas i närheten av systemet eller på distans.

Utöver detta går det även att integrera dessa system med exempelvis inbrottslarm. Mycket bra ur säkerhetssynpunkt.

Mycket användarvänligt

Elektroniska låssystem har även många rent praktiska fördelar, utöver det självklara att låsbrickor/taggar är billiga att tillverka och mycket lätta att bära med sig (jämfört med en stor, skramlig nyckelknippa).

Dessa system är helt enkelt mycket smidiga för användarna, och kan anpassas helt efter de behov just ditt företag har. Några exempel på vilka möjligheter som finns:

Så kallade ”beröringsfria nycklar”, som låser upp en dörr automatiskt när man är inom kortläsarens närområde. Man behöver alltså inte ens plocka upp sin nyckel för att komma in.

Med ett elektroniskt system finns möjlighet till biometrisk identifiering via till exempel fingeravtryck, avläsning av ögon, och liknande. Högteknologi i vardagen!

Man kan använda nycklar som är både elektroniska och mekaniska. Dessa fungerar alltså även i mekaniska lås.

nyckelkort

Akut hjälp eller långsiktigt säkerhetsarbete